V dňoch 29.1. – 1.2.2023 sa uskutočnila inovačná misia zástupov slovenského inovačného ekosystému do Izraela – Izrael 2023, ktorú organizovali Košice IT Vally spolu so Slovenským veľvyslanectvom v Izraeli, spoločnosťou CIVITTA a Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku – SAPIE. Misiu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR P. Švec. Na príprave aj priebehu misie sa podieľala aj Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR,  generálna riaditeľka Michaela Kršková. TUKE bola na misii zastúpená prof. Ing. Jaroslavom Porubanom, PhD., prorektorom rozvoj a vonkajšie vzťahy a Doc. Ing. Františekom Jakabom, PhD., riaditeľom UVP TECHNICOM.

Cieľom misie bolo spoznať systém fungovania izraelských inovačných ekosystémov, verejné a súkromné ​​schémy financovania vedy, výskumu a transferu technológií, bezpečnostné politiky na zabezpečenie rozvoja a udržateľnosti ekosystémov a nadviazať nové kontakty. 

Pri návšteve Beer Ševy na juhu Izraela, dynamicky sa rozvíjajúcom centre high-tech priemyslu, sme mali možnosť navštíviť úrad miestnej samosprávy zodpovedný za inovačnú politiku a Gav-Yam Negev Advanced Technologies Park. Stretli sme sa so zástupcami start-upových komunít Cyber7 (Národná inovačná komunita)/Tech7 (venture studio). Navštivili sme aj Gav-Yam Negev Tech Park, technologický park, ktorý poskytuje špičkové a jedinečné pracovné prostredie prispôsobené špecifickým potrebám globálneho high-tech priemyslu.

 V centre Tel Avivu sme absolvovali prezentáciu v EIT Hub Israel, ktorý sa zameriava na prepojenie izraelských a európskych inovačných ekosystémov. Navštívili sme aj Univerzitu Tel Aviv, v rámci ktorej sme mali možnosť sa oboznámiť s tým, ako univerzita podporuje interdisciplinárny vedecký výskum informačného veku, digitálnu transformáciu a kyberneticku bezpečnosť a posledný deň bol venovaný návšteve Start-up Nation Centrály, konferencii na inovačnom festivale DLD a výstave Cyber Tech 2023.

V rámci misie bolo v TelAvive organizované fórum s názvom Slovensko – potenciál technologických talentov, ktoré bolo príležitosťou hovoriť o už realizovaných projektoch na Slovensku, úspech ktorých vynikol vďaka angažovaniu lokálnych technologických talentov. V dvoch diskusiách sa Slovensko prezentovalo s potenciálom jedinečných odborníkov, ktorí v kombinácii s izraelským inovačným ekosystémom môžu priniesť výsledky pre ekonomiky oboch štátov aj v budúcnosti.

3 plné dni inšpirácií, nových prepojení a kultúrneho zážitku. Takto by sa dala zhrnúť tato inovačná misia v Izraeli. Zúčastnilo sa na nej takmer 50 ľudí z akademického, startupového a inovačného prostredia a verejných inštitúcií. Izrael pre nás môže byť skvelým príkladom, ako sa v priebehu jedného desaťročia dokáže zmeniť aj málorozvinutý region na jednu z najinovatívnejších krajín sveta. Kľúčovým prvkom je v tomto procese vytváranie prepojení a spoluprác – medzi akademickým, verejným a súkromným sektorom. To pomáha vytvárať infraštruktúru, ktorá je ľahko dostupná a otvorená.

Doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM