Dňa 26.2.2020 bola v priestoroch UVP TECHNICOM „odštartovaná“ séria popularizačných prednášok projektu TUKE Space Forum. Každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci môžu záujemcovia o vesmírny výskum navštíviť zaujímavé prednášky o vesmírnom výskume.

Prednášky nazvané “Diskusie s vedcami” priblížia vybrané experimenty súčasného vesmírneho výskumu. Prednášajúcimi sú poprední predstavitelia týchto experimentov, ktorí svoj projekt prezentujú telekonferenčne a odpovedajú na otázky zúčastnených.

Prezentácie pripravené pre prvý polrok 2020 zahŕňajú najhorúcejšie témy súčasného výskumu vesmíru. Od výskumu gravitačných vĺn, čiernych dier, exoplanét, tmavej hmoty a energie cez ochranu planéty Zem pred nárazmi asteroidov a mapovanie hviezd, po výskum systému Slnko-Zem, cez prieskum magnetosféry Zeme a slnečného vetra.

Prvá prednáška otvárajúca cyklus prednášok bola venovaná misii HERA: HERA je prvá misia ľudstva k binárnemu systému astreroidov. Je príspevkom Európskej vesmírne agentúry ESA do veľkolepého experimentu, ktorého výsledkom bude technika na obranu našej planéty. HERA odštartuje v roku 2024 a k svojmu cieľu, binárnemu systému Didymos, priletí v roku 2026. Menší z dvojice asteroidov systému Didymos je veľkosťou porovnateľný s Cheopsovou pyramídou a je najmenším asteroidom, aký kedy ľudstvo zblízka skúmalo.

Misiu na webinári predstavil HERA Project Scientist Michael Küppers.  Tak ako hovorí názov série prednášok, “Diskusie s vedcami” a slovo Forum v názve projektu, už pri tejto prvej prednáške bol dôraz kladený na diskusiu po prednáške. Michael Küppers odpovedal na všetky otázky divákov, od tých zameraných na misiu HERA, či na ďalšie techniky na odchýlenie asteroidov z nebezpečných trajektórii, na ťažbu na asteroidoch až po spoluprácu HERA misie s gitaristom skupiny Queen Brianom Mayom.

Séria bude pokračovať prednáškou o Gaia misii, ktorá sa uskutoční v Stredu 11. marca 2020. Gaia misia Európskej vesmírnej agentúry ESA s cieľom vytvorenia najpresnejšieho 3D katalógu hviezd a astronomických objektov doteraz. Je základným kameňom misie na zmapovanie viac než miliardy hviezd v Mliečnej dráhe a za ňou. Gaia je navrhnutá na astrometrické pozorovania s ďaleko väčšou presnosťou ako doterajšie misie.Do vesmíru odštartovala v roku 2013 a svoje merania tam bude realizovať až do roku 2022. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

Gaia prednáška poskytne prehľad o satelite, jeho fungovaní a jeho pozorovaniach. Prinesie zhrnutie druhého vydania Gaia DR2 katalógu s najvýznamnejšími získanými vedeckými výsledkami. Dozvieme sa tiež o budúcnosti misie a dátach, ktoré ešte budú zverejnené.