Technická univerzita v Košiciach sa prostredníctvom UVP Technicom stala súčasťou projektu RISE v pozícii asociovaného strategického partnera. Ide o projekt financovaný programom Interreg Danube, ktorý rieši posilňovanie zručností pre inteligentnú špecializáciu, transformáciu a podnikanie v strednej Európe.

Prínosom projektu by malo byť práve zlepšenie kompetencií a zručností v menej rozvinutých pilotných regiónoch, ktoré sa vyznačujú nedostatkom rozvojových kapacít, vysokou nezamestnanosťou, odlivom mozgov a emigráciou. Tento stav by sa mal zlepšiť sústredením na regionálne podporné ekosystémy a ich zapojenie do rozvinutých spoločných nadnárodných mentorských služieb s cieľom transformovať malé vidiecke potravinárske a nápojové výrobky a služby na digitálne a cirkulárne atraktívne.

Riešenie projektu s názvom Rising competences & skills in less developed Danube regions through food sector cross-topic innovations a celkovým rozpočtom viac ako 2 milióny eur sa začína 1. januára 2024 a bude trvať 30 mesiacov.