Už druhý ročník konferencie Healthcare, ktorý predstavuje najnovšie regionálne inovácie z oblasti zdravotníctva, sa konal 7. februára 2024 vo Východoslovenskej galérii. Medzi kľúčových aktérov patrila aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE), ktorá mala na konferencii svoje zastúpenie.

Medzi rečníkov konferencie patril aj Branko Štefanovič, vedecký pracovník Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa venoval téme protetiky panvy.

O možnostiach, ako financovať projekty v oblasti zdravotníctva, hovoril Tomáš Pavlik, EEN poradca pre finančné nástroje EÚ z UVP Technicom, Technickej univerzity v Košiciach.

Spoločný študijný program

TUKE ako druhá najväčšia univerzita na Slovensku využíva pri aktivitách v oblasti technologických inovácií v zdravotníctve široký komplex výskumných a inovačných aktivít všetkých deviatich fakúlt TUKE. „Téme využitia umelej inteligencie v oblasti zdravotníctva sa naša univerzita venuje už niekoľko rokov. Dosahuje v nej naozaj zaujímavé výsledky aj v spolupráci so zahraničím. Vytvárame napríklad podporné systémy pre lekárov – pre včasnú diagnostiku rôznych chorôb, napríklad Parkinsonovej choroby. Rovnako navrhujeme a konštruujeme zdravotnícke pomôcky s využitím 3D tlače a virtuálnej reality. V súčasnosti s UPJŠ premýšľame nad vytvorením spoločného študijného programu,” vysvetlil pre East Mag prorektor pre inovácie a transfer technológií TUKE Juraj Gazda, ktorý spolu s predstaviteľmi Deutsche Telekom IT Solutions SlovakiaUniverzity Pavla Jozefa Šafárika, otvoril konferenciu úvodným príhovorom.

Zdroj: eastmag.sk / innovlab.sk