Dňa 18.8.2022 v rámci svojej návštevy v sprievode prof. Ing. J. Porubäna, PhD, prorektora pre rozvoj a vonkajšie vzťahy, zavítali na TUKE, predstavitelia spoločnosti Caterpillar Inc. a jej dcérskej spoločnosti Solar Turbines Slovakia s.r.o., Marco Leon – Vice President of Digital Applications, Tony Belkin – Vice President of Digital Platforms, Daniel Rheaume – Senior Manager Data Analytics, Stinson McElhinney – Global Technology Manager, Marek Uhrín – Managing Director a Vedran Houdek – Software Engineering Manager. 

Zástupcovia TUKE prezentovali svoje pedagogické a vedecké aktivity v oblasti informačných technológií a dátovej analytiky. Návšteva zavítala do unikátneho otvoreného laboratória OpenLab pre výskum inteligentných priestorov a chytrých virtuálnych asistentov.

Návšteva sa oboznámila aj s činnosťou UVP TECHNICOM v oblasti aktivít zameraných na technologický transfer a inovácie a so záujmom si vypočula aj prezentácie startupov CEELABS a Nordics. Vysoko ocenila vyspelosť prezentovaných projektov a prejavila záujem o spoluprácu s TUKE.

Solar Turbines, dcérska spoločnosť firmy Caterpillar Inc., je medzinárodná spoločnosť so sídlom v San Diegu v Kalifornii a je jedným z popredných výrobcov priemyselných plynových turbín na svete.

Caterpillar Inc. je Fortune 100 americká korporácia, ktorá navrhuje, vyrába a predáva stroje a motory. Caterpillar je najväčší výrobca stavebných a banských strojov, dieselových a plynových motorov, priemyselných plynových turbín a dieselelektrických lokomotív. Spoločnosť Caterpillar je známa svojou obchodnou známkou „strojov žltej farby“ a logom „CAT“.

Viac informácií o Solar Turbines a Caterpillar Inc.:

https://www.solarturbines.sk/en/home/

https://www.caterpillar.com/