Na svetovej konferencii NAFSA 2023, ktorá sa konala od 30. mája do 2. júna 2023 vo Washingtone, D.C. (USA), mala svoje zastúpenie aj Technická univerzita v Košiciach. V rámci slovenského pavilónu prezentoval medzinárodné edukačné a vedecko-výskumné aktivity Technickej univerzity v Košiciach – doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., prodekan Fakulty umení TUKE.

NAFSA patrí k najväčším svetovým podujatiam zameraným na medzinárodné vzdelávanie, mobilitu, ako aj na inovácie a nové stratégie v edukácii. Aj tentokrát NAFSA hosťovala medzinárodné univerzitné tímy z viac ako 100 krajín sveta. Aktuálny ročník ponúkol možnosť nadväzovať a rozvíjať inštitucionálne partnerstvá na podporu inkluzívnej budúcnosti a internacionalizáciu vo vzdelávaní.

Zastúpenie Slovenska je v rámci NAFSA Annual Conference & Expo 2023 historicky prvé. V gescii MŠVVaŠ SR a v koordinácii Mgr. Michala Fedáka – štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo, sa konferencie zúčastnilo 10 slovenských univerzít. Technickú univerzitu v Košiciach prezentoval doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., v tom čase v zastúpení prorektora TUKE pre zahraničné vzťahy a mobilitu – prof. Ing. Radovana Hudáka, PhD.

Prezentácia portfólia TUKE bola venovaná predovšetkým medzinárodnej kooperácii, mobilitám a tiež aktivitám v rámci aliancie európskych univerzít Ulysseus. Súčasťou prezentácie boli nielen vzdelávacie, ale i výskumné aktivity univerzity. Prodekan FU TUKE, doc. Richard Kitta, predstavil stratégie TUKE týkajúce sa rozvoja a podpory transferu technológií s dôrazom na digitalizáciu a kreatívny priemysel. Fokus na interdisciplinárne vedecko-výskumné projekty je vo všeobecnosti vysoký a zo strany potenciálnych partnerov v rámci podujatí NAFSA bol rovnako evidentný.

Technická univerzita v Košiciach mala svoje zastúpenie aj na národnom networkingovom podujatí, ktorého hostiteľom bol štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Michal Fedák v spolupráci s Radovanom Javorčíkom, veľvyslancom SR vo Washingtone, D.C. Dôležitým krokom, z pohľadu prepájania medzinárodných kreatívnych aktivít v rámci univerzít, bolo aj bilaterálne stretnutie na univerzite v Pittsburghu, ako aj návšteva miestneho Múzea Andyho Warhola. Technickú univerzitu v Košiciach – v rámci slovenskej delegácie, zastupoval práve doc. Richard Kitta, ktorého tím z Fakulty umení je od roku 2019 zapojený do procesu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Akcia NAFSA 2023 patrí zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k pilotným a bola realizovaná v rámci internacionalizácie slovenského vysokého školstva v zahraničí. Viac informácií: https://www.nafsa.org/

 

Mgr. art. Eva Jenčuráková, ArtD.