Vedecký a technologický pokrok v medicíne sľubuje transformáciu zdravia a zdravotnej starostlivosti tak, aby sa stali ešte viac prepojenými, precíznejšími a demokratickejšími, s výrazne zlepšenými ľudskými výsledkami.

Aby sme pochopili rozsah vedeckých a technologických prielomov a ich potenciálny vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pripravila Global Future Council for Future of Health and Healthcare túto správu na roky 2016-2018, ktorá bude slúžiť ako kľúčový zdroj na pochopenie efektu štvrtej priemyselnej revolúcie v oblasti zdravotníctva a medicíny.

Správa sa snaží charakterizovať, ako nás táto revolúcia ovplyvní v nadchádzajúcich desaťročiach a diskutovať o spoločenských dôsledkoch a riadení kľúčových nových technológií súvisiacich so zdravím a zdravotnou starostlivosťou.

Zameriava sa na témy:

  • Lekárske prelomy v biotechnológii (genetické inžinierstvo, regeneračná medicína a kmeňové bunky, imunoterapia, precízna medicína)
  • Zlepšenie ľudského zdravia a kvality života (nanotechnológie a IoT)
  • Analytika a výpočty pre lepšiu diagnostiku, platby a zdieľanie informácií (AI, big data, blockchain, virtuálna/rozšírená realita)
  • Moderné stroje pre medicínu (3D tlač, robotika, drony)
  • Politika a správa zdravotníctva

Správu si môžete stiahnuť tu (PDF)

Článok prevzatý z innonews.blog