Výstava študentských prác Ateliéru nových médií (ANM) – Fakulty umení TUKE, ktorá sa konala v júni 2023 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Technicom, poukázala na rôzne koncepčné prístupy v súčasnom mediálnom umení. Mladí autori kládli dôraz najmä na využitie technológie VR (virtuálna realita) resp. príbuzné digitálne softvérové prostredia (open sorce softvér Blender a ďalšie), ako aj na ich spojenie s analógovým rozhraním alebo intermediálnym či performatívnym konceptom. Výstava bola tak fokusovaná predovšetkým na možnosti a spôsoby autorskej výpovede a tvorbu originálnych umeleckých konceptov za použitia progresívnych vizualizačných techník.

Umenie súčasnosti ponúka viacero výziev, a to napríklad z pohľadu inovatívneho prepájania kreatívnych a technických oblastí, ako je to v prípade art-sci (“art and science”). Mediálne umenie (media art) a jeho hybridné formy zároveň poukazujú na potenciál tzv. transferu kreatívnych technológií. Tejto téme a vybraným oblastiam kreatívneho priemyslu sa Fakulta umení TUKE venuje od roku 2022 na báze projektu NITT SK II v spolupráci s CVTI SR a externými partnermi. Vystavené diela z Ateliéru ANM boli tak súčasťou špecifických zadaní a okrem svojbytnej art stratégie sa mladí umelci snažili tiež o reflexiu vlastnej práce ako autorského prototypu. Diela v kurátorskej réžii, ktorú mal na starosti doc. Richard Kitta v spolupráci s pedagógmi Mgr. art. Martinom Kudlom a doc. Borisom Vaitovičom, boli prezentované v rámci záverečných bakalárskych prác na Katedre výtvarných umení a intermédií FU TUKE. Diváci ich mohli zhliadnuť od 7. do 28. júna 2023 v exkluzívnych výstavných priestoroch UVP Technicom.  

Mgr. art. Peter Hric
Fakulta umení TUKE

Vystavujúci študenti: Dominik Franko, Dávid Kuriško, Ľuboš Oravec, Rudolf Pier, Lukáš Trón, Dagmar Vendráková, (Ateliér nových médií, KVUaI)

Kurátorský výber a dizajn výstavy: doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Pedagógovia FU TUKE: doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., Mgr. art. Martin Kudla, ArtD., doc. Mgr. art. PaedDr. Boris Vaitovič, ArtD. (KVUaI FU TUKE)

Spolupráca: UVP Technicom, CORE Labs, Aponi