Nadácia ESET finalistov všetkých kategórií ESET Science Award. V hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa do finálovej päťky dostali dvaja zástupcovia SAV a po jednom vedcovi z Univerzity Komenského, Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Hlasovať za finalistov môžete do 14.10.2019.

Laureátov kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov určí medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny za chémiu Danom Shechtmanom. O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia významných slovenských univerzít.

Hlasovať za finalistov Výnimočná osobnosť slovenskej vedy v rámci ceny verejnosti môžete tu (tech.sme.sk)

Všetci laureáti budú verejnosti predstavení počas slávnostného galavečera v piatok 18. októbra 2019.

Finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy (v abecednom poradí)

 • Marián Brestič pôsobí na Katedre fyziológie rastlín Fakulty Agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zaoberá sa vplyvom klimatických zmien na poľnohospodárske rastliny.
 • Igor Lacík pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom biomateriálov pre oblasť liečby cukrovky.
 • Zdenko Machala pôsobí na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom studenej plazmy.
 • Igor Podlubný pôsobí na Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach a patrí medzi svetovú špičku v aplikovanej matematike a teórii riadenia procesov.
 • Ján Tkáč pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty.

Finalisti v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov (v abecednom poradí)

 • Zuzana Barbieriková pôsobí na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave.
 • Tomáš Bertók pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied na Oddelení glykobiotechnológií.
 • Peter Drotár pôsobí na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Matúš Hyžný pôsobí na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Ľubomíra Tóthová pôsobí na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Finalisti v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg (v abecednom poradí)

 • Otokar Grošek pôsobí na Ústave informatiky a matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 • Tomáš Havlík pôsobí na Ústave recyklačných technológií Fakulty materiálov metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.
 • Peter Peciar pôsobí na Ústave procesného inžinierstva Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 • Martin Straka pôsobí na Ústave logistiky a dopravy Fakulty baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.
 • Tomáš Vinař pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdroj: Eset Science Award

Článok prevzatý z innonews.blog