Poznáme víťazov 1. ročníka súťaže

4.11.2021 sme za účasti zástupcov vedenia TUKE (prof. Ing. Anton Čižmár, prorektor pre Inovácie a technologický transfer), DT IT Solutions Slovakia (Andreas Truls, Managing Director Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia) a Košice IT Valley (Miriama Hučková, vykonná riaditeľka KEITVA) slávnostne odovzdali ceny 3 študentom, ktorí zvíťazili so svojou záverečnou prácou v súťaži študentských záverečných prác (Bc., Ing. a PhD.).

UVP TECHNICOM a Innovlab – Startup Center Kosice vyhlásili v školskom roku 2020/2021 súťaž o najlepšiu záverečnú študentskú prácu (Bc., Ing., PhD.) s inovačným (biznis) potenciálom v troch kategóriách: INTELIGENTNÉ MESTO, ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A PPRIEMYSEL.

Víťazi získali finančnú odmenu vo výške 500 Eur, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju ich projektu, a možnosť rozvinúť svoje riešenie v motivačnom prostredí Startup centra UVP TECHNICOM a InnovLab Startup Up centra, prostredníctvom vytvorenia startapu (podnikateľského subjektu). Odmenení boli aj vedúci študentov víťazných študentských prác.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách v školskom roku 2020-2021 sa stali:

INTELIGENTNÉ MESTO

Ing. Stanislav Gnatkovskyi: „Vývoj technických riešení pre integráciu elektromobility v elektrickej sieti“

Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.

Pracovisko: FVT, Katedra automobilových a výrobných technológií

 

PRIEMYSEL

Ing. Vladimír Marcinov: „Využitie vodného splavu pri spracovaní odpadov“

Vedúci práce: doc. Ing.  Dušan Orač PhD.

Pracovisko: FMMR, Ústav recyklačných technológií

 

ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA

Bc. Maroš Stredanský: „Inteligentné riadenie biomechanického systému“

Vedúci práce: doc. Ing.  Marek Bundzel, PhD.

Pracovisko: FEI, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

 

Blahoželáme víťazom a ich vedúcim!!!

A už teraz sa tešíme na úspešnú realizáciu víťazných projektov.

O súťaži:

Súťaž bola vyhlásená v školskom roku 2020-2021 po prvý krát a prihlásiť sa do súťaže mohol  každý, kto v školskom roku 2020/2021 úspešne obhájil svoju bakalársku prácu (Bc.), diplomovú prácu (DP) alebo záverečnú prácu doktorandského štúdia (PhD.) na Technickej univerzite v Košiciach v termíne do 30.6.2021.

Práce posudzovala odborná porota, zložená zo zástupcov akademickej a podnikateľskej sféry.