26.2. 2020 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo veľké finále elektro tímovej súťaže, ktorú pre stredoškolských študentov pripravila spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. (VSD).

Dvanásť tímov zo šiestich partnerských škôl spoločnosti VSD pracovalo štyri mesiace na svojich funkčných modeloch. Úlohou žiakov bolo zostrojiť prototyp zariadenia inteligentnej domácnosti a preukázať úsporu elektrickej energie, ako aj vyčísliť prínosy verzus náklady spojené s navrhovaným riešením.

Projekty boli skĺbením znalostí z energetiky a programovania, mnohé prihliadali aj na životné prostredie.

Predsedom komisie bol PhDr. Ing. Ján Romaňák z VSD. Ďalší členovia komisie boli – Ing. Imrich Kušnír, PhDr. Ing. Peter Frák, Ing. Jozef Tomčík, z VSE Holding Ing. Monika Tajblik Löfflerová a zástupcovia z TUKE doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD., doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD., doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.

S najoriginálnejším nápadom prišli žiaci zo SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce. Ich elektroped nespaľuje len kalórie členom domácnosti, ale vďaka inteligentnej mikro elektrárničke, ktorá automaticky spolupracuje s elektroinštaláciou domu prostredníctvom RF komunikácie, znižuje spotrebu elektrickej energie. Ako bonus pridali automatické odpájanie elektrických spotrebičov pri odchode z domu pomocou jednoduchého magnetického snímača polohy zámku. Aj preto im komisia udelila špeciálnu cenu.

Na prvých priečkach sa umiestnili:

  1. SOŠ automobilová, Košice
  2. SOŠ technická, Michalovce
  3. SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce
  4. SPŠ elektrotechnická, Prešov
  5. SOŠ technická, Michalovce

Snahou VSD je podporovať elektro stredoškolské vzdelávanie na východnom Slovensku a oceňovať tých študentov, ktorí chcú robiť viac ako si vyžadujú učebné osnovy. Tímové súťaže spoločnosť realizuje už 13 rokov. V spolupráci s UVP TECHNICOM bola súťaž organizovaná  v jeho priestoroch po prvýkrát.