Získajte prístup k aktuálnym tendrom, informáciám, ako funguje verejné obstarávanie v rôznych krajinách ako aj profesionálnu pomoc pri príprave ponúk. Portál Tenderio, spolufinancovaný z programu COSME, ponúka firmám rozsiahle možnosti, ako profitovať z verejného obstarávania v zahraničí.

Na portáli tiež nájdete prehľad podmienok verejných tendrov vo vybraných krajinách EÚ. Podmienky a fungovanie verejného obstarávania je zhrnuté v článku: Guide to country specific elements on public procurement: Slovakia. Podmienky v ďalších krajinách sú postupne vydávané v rámci Tenderio Blog.

Článok prebraný z innonews.blog