Pätica vedeckých pracovníkov si v utorok prevzala v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ocenenia Vedec roka 2019. Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Informuje TASR.

V kategórii vedec roka získal ocenenie Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Ocenenie som získal za výsledky základného výskumu, konkrétne išlo o výsledky výskumu, ktoré sa týkajú laboratórneho modelovania vlastností čiernych dier, ktoré sú vo vesmíre. Druhou časťou je vývoj a rozvoj fyziky nízkych teplôt na Slovensku, ktoré vyústili za 20 rokov k tomu, že úroveň fyziky nízkych teplôt je na absolútnej svetovej špičke,” poznamenal Skyba.

Cyril Rajnák z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave získal ocenenie v kategórii mladý vedecký pracovník za prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

Ocenenie v kategórii inovátor roka si prevzal Ján Híveš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Ocenený bol za výskum a vývoj technológie výroby silného “zeleného” oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

V kategórii technológ roka triumfoval Emil Spišák z Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie získal za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Oceneným v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce sa stal Dušan Galusek z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ocenený bol za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.

Prevzaté z TASR.

Článok prevzatý z innonews.blog