Dňa 25. apríla 2022 bol v rámci akceleračného programu organizovaný workshop pre startupy zo Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM s názvom Teambuilding.

Ak chcete vybudovať úspešnú firmu, musíte naučiť vašich zamestnancov, seba a všetky úrovne vášho podniku spolupracovať. Účastníci workshopu mali možnosť sa  dozvedieť aký je rozdiel medzi skupinou a tímom. Taktiež si osvojili základy a základné techniky pri budovaní tímu. Oboznámili sa s metódami  ako budovať silný tím prostredníctvom efektívnej komunikácie.

Obsahom  workshopu boli hlavne témy:

 • Tím alebo skupina
  • budujeme skupinu alebo tím
  • vízia a komunikácia základ dobrého fungovania
  • riešenie kríz
 • Tímové role
  • nábor vhodných členov
  • pochopenie tímu a jeho slabých stránok
  • budujem nasledovníkov
 • Budovanie vzťahov
  • hviezdy a prokrastinátori v tíme
  • aktívne naslúchanie
  • rozvoj soft skills

Lektor

Richard Rovinský: Buduje tímy a tímovú kultúru vo firmách. Ako human resources hacker pracuje s firmami a jednotlivcami v rôznych odvetviach priemyslu na ich talent manažmente a náborovom procese. Jednoducho povedané mení skupiny ľudí na fungujúce tímy. Medzi mojich zákazníkov patria ako tuzemské a medzinárodné spoločnosti (Tieto, Deutsche Telekom Slovakia, RWE, Ceragon, Austin Detonator, NESS, LafargeHolcim), tak aj verejné inštitúcie (Magistrát Mesta Košice, Magistrát mesta Ostrava, a iné).