Dňa 14.12.2020 sa konalo už 12. kolo jednej z najstarších súťaží startupov na Slovensku – Máš nápad?, ktorú vyhlasuje od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom Startup centra Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. 12. kolo súťaže startupov bolo zorganizované v spolupráci s partnermi: innovlabSBA a podnikajte.sk.

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu pandemickú situáciu bola súťaž organizovaná hybridne v on-line prostredí s podporou technického tímu NTI a na báze využitia infraštruktúry teleprezenčného vysielacieho štúdia UVP TECHNICOM .

Startupy súťažili o pobyt v Startup centre, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Do finále 12. kola súťaže postúpilo 15 inovatívnych projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre vybrala 9  projektov.

Hoppy. Be like you – zameriava sa na vývoj aplikácie monitorujúcej spánok pre zlepšenie kvality života; Národný park Slovenský raj –  cieľom je vývoj portálového riešenia  pre národný park Slovenský raj, prostredníctvom ktorého budú poskytované komplexné inovatívne služby a informácie pre návštevníkov; Read Slovakia – cieľom je vybudovanie inovatívneho systému zdieľania kníh; Restio box – zameriava sa na riešenie zabezpečeného boxu, ktorý má slúžiť ako zdravotne zabezpečený priestor – útočisko, v ktorom môže záujemca stráviť v súkromí určitý čas; True Care – predmetom záujmu startupu je poskytovanie komplexných služieb podpory a pomoci pre starších ľudí; BioGreenPack – ponúka vlastné riešenie – ekologicky, biodegradovateľný bioplast, ktorý sa môže stať plnohodnotnou náhradou jednorazových plastových obalov; Signica – cieľom je vývoj komplexného inteligentného systému manažmentu dopravných značení pre mesta a obce, ako súčasť konceptu smart mesta; grantUp – ponúka riešenie informačného on-line magazínu, ktorý poskytuje prehľadné informácie o grantoch, projektovom riadení, inováciách a trendoch; rescueBOOK – ponúka riešenie umožňujúce zážitkové vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci; Меstometer – ponúka inovatívne autorské riešenie – interaktívny priestorový model mesta vhodne ako využitie pre územné plánovanie v mestách.

Porota navrhla priamy postup do Inkubátora vzhľadom na stupeň rozvoja projektu trom strartupom: ; Nordics IO –  cieľom je vývoj a prevádzkovanie inovatívnej on-line platformy, ktorá umožní sprostredkovanie expertných služieb kvalitných ľudských zdrojov (tzv. nearshoring) pre zahraničné korporácie; ProWise – cieľom je poskytovanie dátových služieb integrujúcich otvorené dáta z rôznych databáz (UVO, registre..), ktoré budú umožňovať komplexné problemovo-orientované analýzy – dátové riešenia pre verejný a komerčný sektor s dôrazom na transparenciu prepojení; EKOpallets – cieľom je vývoj a výroba enviromentalných a cenovo dostupných EURO paliet, ako náhradu drevených paliet. Ponúka aj riešenie inteligentného sledovania pohybu paliet a služieb spojených s prenájmom paliet;

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Behún, M. Chovanec, F. Jakab, A. Lavrin, M. Michalko, P. Feciľak, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Slovensko IT), D. Vojtko  (FPT Slovakia), M. Kubiš (CVTI SR), M. Laco (CIVITA Slovakia)  a M. Varga (Deutsche Telekom IT Solution Slovakia), T. Bel (Vision Ventures). 12. kolo súťaže bolo  organizované v úzkej spolupráci s „Innovlab“ a agentúrou Slovak Business Agency (SBA).

Startup centrum UVP TECHNICOM vzniklo v roku 2014 a je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získalo Startup centrum a Inkubátor dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 160 inovatívnych projektov a viac ako 60 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

Viac informácií o ekosystéme akcelerácie inovácií a technologického transferu TUKE je možné nájsť na stránke www.uvptechnicom.sk.

Kontakt: Doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM, T.: 0905 715816.