Dominancia startupov zo Startup centra TUKE

Dňa 24.6.2020 sa  uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže „Slovak University Startup Cup 2020“. Cieľom je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Projekt  bol organizovaný  aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2020. Organizovala ho mimovládna organizácia  JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia). Junior Chamber International – Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Odborná komisia podujatia vybrala z 42 prihlásených  študentských startupov z celého Slovenska 6 víťazov jednotlivých kategórií súťaže. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou p. Branislava Grohlinga – Ministra školstva, vedy, výskumu a športu v SR.

A startupy zo Startup centra TUKE boli najúspešnejšie! Zvíťazili v troch zo šiestich kategórií súťaže. Startup EcoButt sa stal aj celkovým víťazom súťaže.

Kategória „Životné prostredie, zelené technológie“:  Víťazom sa stal startup “EcoButt“ (Startup centrum TUKE, kontakt H. Repáň,  Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava)

EcoButt je startup, ktorý sa zaoberá najčastejšie sa vyskytujúcim odpadom na planéte – cigaretovými filtrami. Denne sa predá až 15 miliárd kusov cigariet, z čoho vyše polovica končí v prírode. Použité cigaretové filtre obsahujú množstvo toxických a karcinogénnych látok, ktoré kontaminujú vodu, pôdu a celý ekosystém. Sú vyrobené z plastu (acetát celulózy) a ich rozklad trvá od 4 do 12 rokov. I po rozklade sa cigaretový filter rozpadne len na mikroplasty. Startup EcoButt bude osudu cigaretových filtrov predchádzať, a to tak, že bude ponúkať špeciálne popolníky EcoButt širokej škále zákazníkov. Ich popolníky si môže prenajať mesto, obec, firma, inštitúcia, reštaurácia, kaviareň či fyzická osoba. Obsah týchto popolníkov bude EcoButt pravidelne zhromažďovať a následne zabezpečí efektívnu recykláciu tohto materiálu.

Kategória „Informačné technológie, mobilné technológie, web“, Víťazom sa stal startup „iPark“, (Startup centrum TUKE, Kontakt: Samuel Schnelly, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE)

Po testovaní a venovaní sa problematike na získavanie obsadenosti parkoviska, dospeli členovia startupu k možnosti využitia umelej inteligencie, ktorá v reálnom čase vyhodnocuje obraz z IP kamier umiestnených na parkoviskách. Prvotne zvažovali výrobu parkovacích senzorov, ale nepáčili sa im z hľadiska životnosti a cenovej dostupnosti Na AI detekciu používajú knižnicu TensorFlow a celý program je napísaný v jazyku Python. Plánujú využitie umelej inteligencie vývojových dosiek od Nvidia na zvýšenie presnosti a rýchlosti vyhodnocovania obrazu. V rámci vývoja riešenia na báze využívania metód umelej inteligencie sa snažia zimplementovať aj automatickú detekciu zlého parkovania, napr. auto zaparkuje cez 2 – 4 parkovacie miesta, ďalej filtráciu vozidiel, ako napr. dodávka parkuje na parkovisku, kde parkovať nesmie. S využitím špeciálnej detekcie vedia zistiť aj ako dlho tam vozidlo parkuje a tak upozorní mestskú políciu.

Kategória: „Ostatné nápady“: Víťazom sa stal startup „H&C Mask“, (Startup centrum TUKE, Kontakt: Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta TUKE)

H&C mask je maska navrhnutá na ohrev/chladenie vzduchu v nepriaznivých podmienkach. Vdychovanie vzduchu primeranej teploty znižuje energetický výdaj človeka, ktorého telo by si bez použitia masky muselo teplotu vzduchu samo upravovať. Za pomoci masky sa rozdiel medzi extrémnou teplotou vzduchu a primeranou teplotou vzduchu pre ľudské telo znižuje, čím sa znižuje riziko podchladenia, prípadne iných ťažkostí. Ušetrenú energiu tak telo môže spotrebovať inak. Vďaka možnosti použitia filtrov, maska zabraňuje vdychovaniu tuhých častíc, prípadne baktérií, ktoré sú škodlivé pre ľudský organizmus.

Ocenenie ako finalisti súťaže získali taktiež startupy:

VIOU“ (Startup centrum TUKE, Kontakt: Patrik Kolbasa, Fakulta umení TUKE)

Ide o monitorovanie domácnosti seniorov za pomoci smart home technológií a ich nadstavbovej riadiacej jednotky  ZigBee technológia. Zostavenie ready to use stavebnice bez potreby zásahu vyškoleného personálu a bez potreby stavebných úprav počas montáže zariadenia v interiéroch. Hlavným cieľom startupu je zvýšiť bezpečnosť seniorov žijúcich v samostatných domácnostiach. . Chcú seniorom dopriať vyššiu mieru samostatnosti a aspoň čiastočne kompenzovať nedostatok opatrovateľov a špecializovaných zariadení nie len na Slovensku ale aj vo svete.

Helfni“ (Startup centrum TUKE, Kontakt: Peter Ridilla,Fakulta der Informatik, Technische Universitaat, Munchen)

 Helfni je platforma spájajúca dobrovoľníkov s dobrovoľníckymi činnosťami založená s cieľom oboznamovať o príležitostiach, kde možno pomôcť, sprostredkovať efektívnu komunikáciu medzi dobrovoľníkom a verejnými a súkromnými organizáciami. Helfni, na webe či ako aplikácia, umožňuje efektívnu komunikáciu dvom kľúčovým aktérom, a to dobrovoľníkom s organizáciami, ktoré vyhľadávajú dobrovoľnícku pomoc. Okrem toho, že zabezpečuje napĺňanie potrieb obidvoch skupín, čím prispieva k rozvoju komunít, popularizuje taktiež v ďalšom kroku dobrovoľníctvo formou gamfikácie.

Svetové kolo v júli! Kto nakoniec vyhrá svetové kolo, by malo byť známe v júli. Rovnakú šancu ako absolútny víťaz Repáň majú aj výhercovia ďalších piatich kategórií Slovak university Startup Cup 2020.