IT talenty z celej SR sa už tradične stretli na Technickej univerzite v Košiciach na 14. ročníku súťaže študentov v oblasti sieťových technológií.

Byť odborníkom v oblasti informačných technológií v súčasnosti znamená mať blízko k zaujímavým pracovným príležitostiam. No a stať sa v budúcnosti spomínanými odbnorníkmi, majú možno blízko študenti, ktorí sa stretli v celosloslovenskom kole súťaže a zamerali sa na problematiku počítačových sietí dňa 22.3.2019 na Technickej univerzite v Košiciach.   

Národné kolo súťaže pre talenty v oblasti informačných sietí NAG 2019 (Networking Academy Games) umožnilo po štrnástykrát študentom stredných a vysokých skôl prezentovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí. „Študenti touto formou prezentujú znalosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademického programu. Celoštátnemu kolu predchádzali školské kolá. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Trojčlenné družstvá študentov stredných škôl a jednotlivci,“ konkretizuje František Jakab z Technickej univerzity v Košiciach.

Otvorenie súťaže sa uskutočnilo 22.3.2019 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Němcovej 5 od 8:30 hod. za účasti  zástupcov IT priemyslu (partnerov súťaže) a akademickej sféry. Samotná súťaž prebiehala v priestoroch laboratórií Katedry počítačov a informatiky. Do národného kola postúpilo zo školských kôl takmer 100 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktoré  súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii bolo úlohou trojčlenných stredoškolských tímov v stanovenom čase vyriešiť problém v prevádzke segmentu počítačovej siete. V druhej kategórii UNI riešili obdobný problém jednotlivci zo stredných a vysokých škôl.

Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. Vzdelávací systém, ktorý tvoria štyri univerzitné pracoviska a viac ako 80 stredných škôl, je schopný ročne pripraviť viac ako 400 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov národného kola 14. ročníka súťaže a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční v rámci tlačovej konferencie, ktorá bude organizovaná v maji 2019 za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu ale aj médií.

Súťaž NAG 2019 je organizovaná v rámci národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Je pripravená v úzkej spolupraci TUKE s ďalšími partnermi: Žilinskou univerzitou v Žiline, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, spoločnosťou Cisco Systems.

Viac informácií: itakademia.sk a je oficiálne registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako súťaž v oblasti „odborných zručností“ v kategórií C. Informácia o súťaži je uverejnená aj na: netacad.sk