10. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU je otvorený – prijímame nominácie!

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Súťaží sa v troch kategóriách:

    1. Inovácia.
    2. Inovátor/Inovátorka.
    3. o   Počin v oblasti transferu technológií.

Do súťaže je možné nominovať výsledky výskumu a vývoja (podľa kategórií), ktorých vznik bol zamestnávateľovi nahlásený v období 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022.

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať:

  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií,
  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe),
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).

Nominácie prijímame do 31. augusta 2022

Nahlasovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, zverejneného na portáli NPTT, a to jeho zaslaním na príslušné CTT, alebo priamo vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk (veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB).

Všetky podrobné informácie k súťaži (štatút, formulár nominácie, termíny, aktuálne informácie, informácie o doterajších víťazoch, …) nájdete na tomto odkaze http://bit.ly/cenazatt

 

Tešíme sa na Vaše tohtoročné nominácie!

 Tím CTT CVTI SR