Pozývame Vás na národný informačný deň, ktorý predstaví hlavné nástroje pilotnej fázy Európskej inovačnej rady (EIC) programu Horizont 2020, ktorá zjednocuje pod sebou nástroje na podporu prelomových inovácií v štádiu výskumu ale aj komercializácie: EIC Pathfinder a EIC Accelerator.

Základné princípy a smerovanie oboch nástrojov predstavia zástupcovia Európskej komisie. Nasledovať bude panelová diskusia s úspešnými slovenskými žiadateľmi v oboch schémach. O svoje skúsenosti a rady sa podelia aj slovenskí hodnotitelia.

Príďte sa inšpirovať najlepšími!

Dátum: 19. marec 2020, 09:00 – 13:00, registrácia od 08:30

Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A,  Bratislava, Seminárna miestnosť, 2. poschodie

PROGRAM PODUJATIA

09:00 – 09:05 Otvorenie podujatia

09:05 – 10:00 EIC Pilot 2019-2020 – Pathfinder (v angličtine)
Viorel Peca, DG Connect, European Commission
Inroduction of the EIC, EIC in Horizon Europe, the EIC Pathfinder calls for Advanced Research, FET Gatekeepers, evaluation process and criteria, the proposal template

10:00 – 10:30  EIC Pilot 2019-2020 – Accelerator (v angličtine)
Luis Sanchez Alvarez, DG Research & Innovation, European Commission
EIC Accelerator Pilot for scaling up. What changes from SME Instrument? , the new equity instrument of the EIC Fund, results and lessons learned from the first cut offs

10:30 – 10:45 Projekt Access2EIC – ako vám vie pomôcť pri písaní projektového návrhu (Lucia Dávidová, NCP)
Praktické nástroje pre žiadateľov v EIC Pilot z projektu Access2EIC 

10:45 – 11:15 Ako zostaviť konzorcium do výziev EIC Pathfinder(Jakub Šimkovič, NCP)
Ako nadviazať kontakt s partnermi, úlohy v konzorciu, nástroje a príležitosti na networking

11:15 – 11:30 Prestávka na kávu

11:30 – 13:00 Panelové diskusie s úspešnými žiadateľmi a hodnotiteľmi návrhov v EIC Pilot

EIC Pathfinder (Moderuje: Jakub Šimkovič)

  • úspešný riešiteľ projektu FET (bude potvrdené)

EIC Accelerator (Moderuje: Ivan Filus)

  • Peter Kilián (COO MultiplexDX, prvá a jediná úspešná slovenská firma, ktorá získala EIC Accelerator)
  • Eva Šimeková (CEO CIVITTA Slovakia, hodnotiteľka EIC Accelerator)

Bezplatná registrácia | Program podujatia (PDF)

Seminár organizuje: Kancelária Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020

Článok prevzatý z innonews.blog