Utrechtská univerzita a FFG EU-Performance Monitoring Austria zverejnili štúdiu s názvom “What factors explain application succes in H2020?”. Ide o empirickú analýzu skúmajúcu konzorciá v rámci III. piliera “Spoločenské výzvy” programu Horizont 2020 a faktory úspešnosti špecifických pre konzorciá, ktoré ovplyvňujú pravdepodobnosť nadobudnutia finančných prostriedkov.

Výsledky štúdie poukazujú na niekoľko faktorov súvisiacich s konzorciami, ktoré majú vplyv na výsledok hodnotenia:

  • konzorciá so skúseným koordinátorom, vyšší počet špičkových univerzít a vyšší počet partnerov zo západnej Európy (EÚ-15) výrazne zvyšujú šance na financovanie,
  • spojenie s kľúčovými hráčmi, pokiaľ ide o centrálnu sieťovú sieť, zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti návrhu,
  • kritériá excelentnosti H2020 sú dôležitejšími faktormi úspechu návrhu než faktormi súvisiacimi s súdržnosťou, začleňovaním alebo rozširovaním účasti nových partnerov v celej Európe.
  • konzorciá s vysokým podielom univerzít majú výrazne nižšiu mieru úspešnosti aplikácií, zároveň podčiarkuje aplikačne orientované zameranie programu Horizont 2020.

Viac informácií:

Zdroj/Prevzaté zo SLORD.sk

Článok prevzatý z innonews.blog