V dňoch 22. až 24. marca 2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM uskutočnilo stretnutie nórskych študentov medicíny ANSA (Association of Norwegian medical Students Abroad) študujúcich na slovenských univerzitách.

Toto zoskupenie si pozvalo svojich kolegov zo skupiny AMG (Acute Medicine Group, AkuttMedisinsk Gruppe), aby predviedlo študentom školenia v mnohých zaujímavých oblastiach – intravenózny (vnútrožilný) a intraoseálny (vnútrokostný) kurz, kurz prvej pomoci, základná a pokročilá kardiopulmonálna (srdcovo-pľúcna) resuscitácia a ďalšie kurzy pohotovostnej medicíny. Školení a praktických ukážok na figurantoch sa zúčastnilo asi 20 inštruktorov a vyše 60 študentov, ktorí sa v mnohých miestnostiach a zasadačkách UVP TECHNICOM dozvedeli nové informácie a postupy, ktoré môžu viesť k záchrane nejedného ľudského života.