Dňa 19. septembra 2023, počas konferencie SlovakiaTech, sa reprezentanti Technickej univerzity v Košiciach, Košice IT Valley a Košickej regionálnej komory SOPK stretli s britským veľvyslancom Nigel Baker a jeho delegáciou z britskej ambasády – Martynom Cushingom, Ivanou Winbladhovou a Rohanom Radiou.

Hlavným cieľom návštevy bolo posilňovanie britsko-slovenských bilaterálnych vzťahov v oblasti výskumu a inovácií. Predstavitelia ambasády prejavili záujem o súčasné aktivity v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a o inovačný ekosystém startupov, ktoré sídlia v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

Počas neformálnej diskusie boli preskúmané príležitosti na spoluprácu medzi britskými a slovenskými univerzitami a firmami, s ohľadom na nedávne oznámenie o tom, že Veľká Británia sa po dohode s Európskou úniou opäť zapojí do vedeckého programu Horizon Europe. Po stretnutí delegácia z ambasády navštívila aj expozíciu TUKE na konferencii SlovakiaTech, a so značným záujmom sa porozprávali aj so startupmi z UVP TECHNICOM, Nordics.io a Simon-XR.

Ďakujeme všetkým účastníkom stretnutia – prof. Ing. Juraj Gazda, PhD., Prorektor pre inovácie a transfer technológií, TUKE, doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD., Vedúci Laboratória počítačových sietí, TUKE, Henriete Dunne, Inovačná manažérka, Univerzitný vedecký park TECHICOM/TUKE, Miriam Hučková, Výkonná riaditeľka, IT Valley Košice a Jana Končeková, Riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK – za vzácny príspevok a skvelú diskusiu. Taktiež ďakujeme Michalovi Hladkému za hostenie tohto stretnutia v priestoroch Creative Industry Košice.