Podniky by sa mali v 21. storočí zamerať na ľudí a ciele, nielen na produkty a zisky. Vyplýva to zo štvrtého miléniového prieskumu spoločnosti Deloitte – Millennial Survey. Toto zistenie a ďalšie výsledky prieskumu naznačujú, že podniky, predovšetkým na rozvinutých trhoch, sa budú musieť výrazne zmeniť, aby pritiahli a udržali si budúcu pracovnú silu.

Spoločnosť Deloitte vykonala prieskum medzi budúcimi lídrami z 29 krajín (Slovensko tam nebolo) a pýtala sa na efektívne vedenie, ako funguje podnikanie a aký má vplyv na spoločnosť. Väčšina (až 75 %) miléniovej generácie si myslí, že podniky sa zameriavajú na vlastné ciele a nesnažia sa prispieť k zlepšovaniu spoločnosti.

Len 28 % z miléniovej generácie si myslí, že ich súčasná organizácia využíva ich zručnosti na maximum. Viac ako polovica (53 %) má ambíciu stať sa lídrom alebo vrcholovým manažérom v ich súčasnej organizácii, pričom medzi príslušníkmi miléniovej generácie na rozvíjajúcich sa trhoch a rozvinutých trhoch je výrazný rozdiel v ambíciách. Až 65 % príslušníkov miléniovej generácie na rozvíjajúcich sa trhoch uviedlo, že by chceli dosiahnuť tento cieľ, oproti len 38 % na rozvinutých trhoch.

Ďalšie zaujímavé zistenia z prieskumu:

  • Miléniová generácia chce pracovať pre organizácie so zmysluplnými cieľmi
  • Sektor technológií, médií a telekomunikácií (TMT) je najzaujímavejším zamestnávateľom
  • Rozdiel v sebavedomí? Muži z miléniovej generácie sa viac snažia dostať do vedúcich pozícií
  • Organizácie a vysoké školy musia intenzívnejšie spolupracovať na výchove budúcich lídrov
  • Meniaca sa charakteristika vodcovstva

Viac informácií:

Článok prevzatý z innonews.blog