Otvorená inovácia začína správnym prístupom, ale jeho úspech závisí od správnych zručností a nástrojov. Platforma “100 Open” definuje, čo robí firmu pripravenou na otvorenú inováciu. Skúste si test, či je na ňu vaša organizácia pripravená.

Test sa venuje otázkam:

  • Máte správne postupy, postupy a partnerský prístup?
  • A čo jeho účel, ľudia alebo platformy?
  • Spája spolupráca dostatočné tempo a ziskovosť pre všetkých partnerov?

Test je bezplatne dostupný tu.

Spracované na základe informácie od Neulogy/CIVITTA

Článok prevzatý z: innonews.blog