Po úspešnom absolvovaní prvých dvoch bootcampov, v rámci ktorých naši startupisti intenzívne pracovali na rozvoji ich biznis nápadov, sme si zaslúžili chvíľu na oddych a zdieľanie skúseností. Naša nová Inovačná zóna poskytla perfektné miesto na neformálne networkingové podujatie StartupConnect.

Vypočuli sme si aj príbeh startupu Nordics.io od ich CEO Lukas Rezanina z Inkubátora TUKE, ktorý poskytol inšpiráciu a užitočné poznatky pre ostatných účastníkov.