Startup Weekend bol aj 7-krát plný nápadov!

7. ročník podujatia Startup Weekend sa konal počas víkendu 3. až 5. mája 2019 v priestoroch UVP TECHNICOM v Košiciach. Počas tohto víkendu, resp. presnejšie počas 54 hodín mali možnosť prihlásené tímy rozvíjať svoje nápady pod vedením skúsených mentorov a hľadať nie výhovorky, prečo sa to nedá, ale častokrát objavovať ich biznisový potenciál.

Z prihlásených účastníkov mal možnosť predstaviť svoj nápad každý v krátkej minútovej prezentácii, kde sa snažil zaujať a osloviť čo najviac ľudí. Následne mohli všetci účastníci podporiť tromi hlasmi ľubovoľný nápad, z ktorých bolo vybratých 10 s najväčším počtom hlasov. Tieto projekty následne počas celého víkendu rozvíjali svoj nápad ďalej a snažili sa ho pretaviť do fungujúceho biznis plánu.

Porota pozostávajúca z investorov po skončení podujatia ocenila tieto tri tímy

  1. miesto – webová platforma DoWork
  2. miesto – komplex riešení SmartSenior
  3. miesto aplikácia SnakeEye

Kto vie, možno niektorý z nich bude taký úspešný, ako boli startupy Sli.do alebo Staffino, ktoré tiež vznikli na tomto podujatí. A tentokrát sme boli pri tom aj my.