Dňa 27.8. sa v priestoroch UVP TECHNICOM konal 3-tí zo série týždenných Startup Meetupov, ktorý je organizovaný v spolupráci so startupovým hubom Starport.

Zakladateľ Starportu v úvode predstavil víziu a progres v budovaní produktívnej podnikateľskej komunity v Košiciach. Následne členovia tímu iPark nadviazali na feedback, ktorý obdržali na predošlom meetupe a ako prví z účastníkov odprezentovali svoj týždenný progres aj s prvými metrikami.
Medzi novými účastníkmi bol tentokrát zakladateľ úspešnej série 16-tich Android aplikácií s názvom Simple Mobile Tools, ktorý účastníkom porozprával o tom, ako s minimálnymi vstupmi do online reklamy postavil profitabilný produkt.

Tím Corvest predstavil svoju víziu priniesť na trh technologicky modifikované tričko, ktoré pomáha aktívne upravovať postúru tela. S ostatnými účastníkmi viedli diskusiu o stratégiách, ako takýto technologický produkt dostať čo najskôr k zákazníkovi.

Produktový manažér z tímu NextRetreat predstavil ich platformu pre organizáciu cestovania distribuovaných tímov a taktiež výzvy, ktorým ich tím čelí po zmenách, ktoré na cestovateľský trh priniesla globálna karanténa.

Účastníkmi diskusií boli aj tím z gastro segmentu Eatster, začínajúca podnikateľka v permakultúrnom designe a vývojár z tímu, ktorý predáva technologické riešenia do nápojových strojov vo fastfoodoch.

Program meetupov je v pláne naďalej držať v standupovej forme, kde sa prezentáciami metrík budú účastníci vzájomne motivovať k týždenným pokrokom. Medzi ďalšími cieľmi bude skracovanie času, za ktorý sa tímy dokážu verbálne predstaviť a práca na rôznych technikách, akými sa tímy prezentujú voči verejnosti.
Ďalší Startup Meetup v UVP TECHNICOM sa bude konať v stredu – 2.9.2020.