Prvým sezónnym stretnutím sme otvorili sériu nových interných podujatí určenú neformálnemu posedeniu a diskusiám všetkých startupov hosťujúcich v rámci rôznych akceleračných programov v rámci UVP TECHNICOM na Technickej univerzite v Košiciach. Hlavným cieľom je spoznanie sa, výmena skúseností a v neposlednom rade aj pauza od nabitych programov a projektov.

Na stretnutí „Startup Spring 2018 kick-off“ sa zúčastnilo cez 20 účastníkov z 11 startupov. Bola to výborná príležitosť na prvé spoznanie sa mimo súťaží, workshop-ov a individuálnych coaching stretnutí, ktoré pre startupy organizuje UVP TECHNICOM. Pri vzájomnom predstavovaní sa, boli startupy prekvapené veľkou diverzitou oblastí, v ktorých pôsobia. Zároveň sa odkryli aj veľké možnosti vzájomnej spolupráce.

Tešíme sa na ďalšie podobné podujatie začiatkom leta!