Stiahnite si novú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt schémy SME Instrument, ktorá financuje výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

Zorientujte sa v najúspešnejšej schéme EÚ na podporu inovatívnych firiem. Do konca roku 2020 získa financie ešte 2000 firiem.

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt?

SME Instrument môže byť aj pre vás!

Obsah publikácie:

 1. Úvod do SME Instrument
 2. Štruktúra a fázy SME Instrument
 3. Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4. Hodnotenie návrhov projektov
 5. Podporné služby pre úspešné firmy
 6. Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7. Výsledky SME Instrument
 8. Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9. Kto vám na Slovensku pomôže
 10. Rady a tipy
 11. Odkazy

1. vydanie. Február 2018

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť tu …

Článok prebraný z innonews.blog