Stiahnite si novú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt schémy SME Instrument, ktorá financuje výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

Zorientujte sa v najúspešnejšej schéme EÚ na podporu inovatívnych firiem. Do konca roku 2020 získa financie ešte 2000 firiem.

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt?

SME Instrument môže byť aj pre vás!

Obsah publikácie:

 1. Úvod do SME Instrument
 2. Štruktúra a fázy SME Instrument
 3. Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4. Hodnotenie návrhov projektov
 5. Podporné služby pre úspešné firmy
 6. Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7. Výsledky SME Instrument
 8. Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9. Kto vám na Slovensku pomôže
 10. Rady a tipy
 11. Odkazy
 12. Prílohy

2. vydanie (Apríl 2018) prináša novinky a aktualizácie: 

 • Aktualizácia zoznamu hodnotiteľov pre pohovor k fáze 2
 • Opravené termíny prekladania návrhov (kapitola 2)
 • Doplnená ďalšia úspešná slovenská firma, ktorá získala projekt vo fáze 1 (kapitola 7)
 • Nová podkapitola: Pripravte profesionálny návrh vďaka novým podporným nástrojom V rámci kapitoly 10 Rady a tipy (nové nástroje na prípravu návrhu SME Instrument: anotovaný návrh projektu a vizualizácie viacerých oblastí prezentácie podnikateľského plánu pre sekciu „Impact“)
  • Anotovaný návrh projektu
  • Nástroje pre prezentáciu a vizualizáciu podnikateľského plánu firmy spolu s príručkou na ich používanie
  • Analýza a výpočet trhovej hodnoty firmy
 • Pridané odkazy na videá na pomoc k projektom pre oblasť IKT (kapitola 10)
 • Video: Aký je nový SME Instrument? Hovoria experti po prvých pohovoroch (kapitola 10)
 • Nová kapitola 12: Prílohy
  • Príloha č. 1: Zoznam hodnotiteľov pre osobné rozhovory vo fáze 2 (Aktualizovaný zoznam)

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť tu …

Článok prebratý z innonews.blog