Publikácia predstavuje startupom problematiku duševného vlastníctva. Prostredníctvom podrobného vedenia, užitočných prípadových štúdií atď…
Viac informácií a prístup k publikácii wipo.int.