Dňa 12.9.2019 sa priestoroch UVP TECHNICOM konalo pracovné stretnutie prorektora Prof. Ing. A. Čižmára, PhD, dekana EkF doc. Ing. M. Šoltésa, PhD. a riaditeľa UVP TECHNICOM, Doc. Ing. F. Jakaba, PhD s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZLH) Miroslavom Šatanom a manažérom SZLH pre Košicky kraj Ing. Petrom Žifčákom.

Cieľom stretnutia bola diskusia o pripravovanej spolupráci TUKE a SZLH nielen v oblasti vzdelávania ale aj v oblasti výskumu a vývoja. Predmetom diskusie bolo aj zriadenie spoločného VaV inovačného centra pre zvyšovanie kvality manažmentu v oblasti športu v priestoroch UVP TECHNICOM.