máj 17, 2023 | Aktuality EEN, Udialo sa (UVP)

Spolupráca s Ukrajinou – praktické rady a skúsenosti

Dňa 17.5.2023 Enterprise Europe Network pri UVP Technicom, Technická univerzita v Košiciach organizoval webinár, ktorého cieľom bolo podnietiť a motivovať slovenských malých a stredných podnikateľov vyvíjať podnikateľské aktivity smerom k Ukrajine.

Počas webinára s názvom Spolupráca s Ukrajinou – praktické rady a skúsenosti, mali jeho účastníci príležitosť vypočuť si informácie od Olgy Shubina Kurulenko, riaditeľky centra podpory exportu Ukrajinská obchodná a priemyselná komora, ktorá okrem predstavenia aktivít organizácie, uviedla do pozornosti aktuálne dostupné platformy pre podporu dodávateľského reťazca. Okrem toho poskytla účastníkom zaujímavé informácie o predpokladoch ukrajinského podnikateľského prostredia.  Pán Ing. Eduard Buraš, poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu; poradca ministra hospodárstva pre Ukrajinu, poskytol aktuálne informácie, ktoré sa týkajú pohraničnej oblasti a poukázal na výhody vzťahujúce sa k povinnej elektronickej registrácii dopravných prostriedkov na hraniciach s Ukrajinou pri preprave tovarov do krajiny. Zároveň informoval o presune podnikateľských subjektov z ohrozeného územia krajiny do oblasti Zakarpatska, ktoré sa stalo územím vytvárajúcim nové pracovné a podnikateľské príležitosti. Pani Mgr. Diana Polónyi, PhD., riaditeľka komunikácie a medzinárodných vzťahov, EXIMBANKA SR, informovala o možnostiach financovania podnikateľských exportných aktivít, ktorá ako jediná banka na SR poskytuje finančné zabezpečenie podnikateľských aktivít realizovaných mimo EÚ. Pán Ing. Matúš Murajda PhD. DBA., riaditeľ spoločnosti Gemor Fashion, sa ochotne podelil o svoje dlhodobé skúsenosti. Spoločnosť, ktorá priniesla pracovné možnosti mnohým, ako Slovákom rovnako aj Ukrajincom, dokázala čeliť špecifikám ukrajinského trhu až doteraz a aj v neľahkom období, kedy bola Ukrajina napadnutá Ruskom, dokázala nájsť riešenie pre pretrvávanie spolupráce a pomoci mnohým obyvateľom Ukrajiny. Pán Eduard Popovič, CEO spoločnosti HRIIS s.r.o., zdôraznil na základe svojho pôsobenia v danej krajine viacero aspektov, ktoré je potrebné pri podnikaní prekonávať či rešpektovať. Na základe skúsenosti nadobudnutých pôsobením predovšetkým v blízkosti Kyjeva odporúčal čo predvídať, čomu predchádzať a čo očakávať v začiatkoch podnikania v danej krajine. Pán JUDr. Vladym Polyakov spomenul praktické rady a poukázal na špecifikum ukrajinského myslenia.

Veríme, že zúčastnení získali hodnotné informácie a rady. V prichádzajúcej spätnej väzbe nachádzame pozitívne ohlasy a vidíme vážny záujem podnikateľských subjektov o danú tému a nadväzovanie spoluprác v susednej krajine. Podnikateľské prostredie na Ukrajine prináša veľké príležitosti, je potrebné byť pripravený a včas využiť šance, ktoré sa už aj v súčasnosti naskytajú.