Spoločný informačný deň k aktuálnym výzvam H2020 v oblastiach Biohospodárstvo (SC2) a Životné prostredie (SC5) bude zameraný na predstavenie tém pracovných programov žiadateľom, ktorí pripravujú návrhy projektov do otvorených výziev pre rok 2020. Zapíšte si čas v kalendári na 13. november 2019.

Prednášajúci sprehľadnia politiky a relevantné strategické dokumenty, ktoré je potrebné mať na zreteli pri príprave projektového návrhu a predstavia víziu smerovania environmentálneho výskumu v novom Rámcovom programe Horizont Európa.

Nebude chýbať prezentácia úspešného riešiteľa projektu podporeného z Programu H2020. Na záver podujatia budú mať účastníci jedinečnú možnosť konzultovať svoje projektové zámery s delegátom a NCP za danú tematickú oblasť programu H2020.

Podujatie sa uskutoční 13. novembra 2019 (8:30 – 15:00) v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Program spolu s možnosťou registrovať sa na informačný deň budú k dispozícii v priebehu septembra 2019.

Článok prevzatý z innonews.blog