Dňa 31.8.2021 sa konal spoločný česko-slovenský infodeň – webinár k rozširovaniu účasti a posilneniu excelentnosti v oblasti výskumu. Infodeň bol organizovaný Národnou kanceláriou Horizontu v SR spolu s Technologickým centrom AV ČR.

Na podujatí boli prestavené výzvy v rámci nástrojov Teaming, Twinning, Excellent Hubs, ERA Chairs a Posilnenie kapacít pre excelentnosť na univerzitách, nové šablóny žiadostí, najčastejšie vyskytujúce sa chyby v žiadostiach a finančné aspekty projektu, vrátane tvorby rozpočtu. Zástupcovia úspešných českých a slovenských projektov z oblasti Teaming, Twinning, ERA Chair a excelentné univerzity predstavili jednotlivé úspešné projekty a prezentovali dobré skúsenosti z prípravy a riešenia predmetných projektov.

Program infodňa bolo možné sledovať v teleprezentačnom centre UVP TECHNICOM, odkiaľ do programu infodňa vstúpil so svojou prezentáciou projektu Ulysseus aj prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu.