15 európskych inovátorov, ktorí realizujú projekt SME Instrument bolo podporených Európskou komisiou pri účasti na prestížnej výstave Asia Water 2018 v Malajzii, ktorá sa konala minulý týždeň. Zo slovenských firiem v konkurencii obstála firma SAFTRA Photonics.

SME Instrument’s Overseas Trade Fairs Programme

Pre účastníkov schémy SME Instrument sú okrem grantov tiež pripravené zvýhodnené programy účasti na prestížnych svetových výstavách a konferenciách (SME Instrument’s Overseas Trade Fairs Programme), ktoré by mohli podporiť úspešné nasadenie a predaj inovatívnych produktov podporených z SME Instrument.

Aktuálne je k dispozícii 15 veľtrhov v 11 krajinách (kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie):

Ako sa prihlásiť: Pre každé podujatie je spustená osobitná registrácia, na ktorú sa firmy, pre ktorý je daný segment zaujímavý a preukážu významný dopad účasti na podujatí, môžu prihlásiť on-line. Každé podujatie môžu mať vyhlásené špecifické podmienky a má vlastný termín predkladania žiadostí. Výkonná agentúra EK (EASME) vyberie najvhodnejšie firmy (zvyčajne 15-20), ktorým poskytne čiastočnú úhradu nákladov na účasť, prezentáciu v spoločnom stánku SME Instrument, možnosť prezentácií ako aj dodatočné prípravu.

Čo firmy získajú: Možnosť prezentácií (v spoločnom stánku), stretnutia s potenciálnymi partnermi a zákazníkmi, biznis mentoring, propagáciu spoločnosti pred a na podujatí, účasť na sprievodných a spoločenských akciách a prezentáciu (pitching session) pred investormi.

Článok prevzatý z: innonews.blog