4. výročná konferencia Slovak Smart City Cluster sa konala dňa 9.12.2020 a bola organizovaná po prvý krát online formou s technickou a organizačnou podporou Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (www.uvptechnicom.sik) ako live stream zo štúdia UVP TECHNICOM,  Technickej univerzity v Košiciach – člena klastra.

Hlavnou témou konferencie bola „budúcnosť slovenských miest a regiónov po koróna kríze.

Kríza je príležitosťou reštartovať procesy a hľadať nové možnosti, ako udržať a zvyšovať kvalitu života ľudí v regiónoch.  V rámci programu konferencie boli diskutované aj nové plány a ciele v novom programovom období, plán obnovy, nové formy financovania, ale tiež aj témy zamerané na smart sociálne služby, zdieľanú ekonomiku, životné prostredie, nové zásadné zmeny a výzvy pre mestá, obce a regióny.

Fungujúce a cenovo dostupné smart riešenia pre zástupcov miest, obcí, krajov SR  i záujemcov z odbornej verejnosti predstavili členovia združenia SSCC – slovenské firmy a ich experti.

Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení štátnych tajomníkov rezortu Vladimíra Ledeckého a Mareka Antala.