Dňa 26.6.2019 bol v priestoroch UVP TECHNICOM organizovaný prvý ročník „Slovakia space day“. V rámci aktivity účastníci diskutovali o príležitostiach pre slovenské firmy v sektore vesmírnych technológií. Išlo o pilotné podujatie organizované v spolupráci s agentúry SARIO v rámci série aktivít zameraných na podporu diverzifikácie slovenskej ekonomiky a rozvoja vysokotechnologických sektorov.

Na prvom ročníku podujatia ‚Slovak Space Tech Day‘ sa stretli desiatky predstaviteľov odvetvia vesmírnych technológií na Slovensku vrátane predstaviteľov výskumno-vývojových inštitúcií. Európsky kozmický priemysel je jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Podľa údajov Európskej komisie zamestnáva viac než 231 000 pracovníkov a vytvára pridanú hodnotu odhadovanú na 53 až 62 miliárd eur. Európa vyrába napríklad tretinu všetkých svetových satelitov. Priblížiť výrazný potenciál tohto sektora pre slovenské spoločnosti je jedným z cieľov podujatia ‚Slovak Space Tech Day‘, ktoré sa konalo v Košiciach.

Viac ako štyridsať účastníkov z firiem a výskumných inštitúcií tu malo možnosť dozvedieť sa viac o aktuálnych možnostiach a príležitostiach pre slovenský vesmírny sektor, ako aj rozšíriť svoju sieť kontaktov doma aj v zahraničí. Hlavným zahraničným partnerom tohto ročníka ‚Slovak Space Tech Day‘ bola jedna z popredných európskych kozmických spoločností Thales Alenia Space, ktorá prejavila záujem nájsť potenciálnych partnerov v regióne.

Súčasťou programu boli okrem vystúpení a panelových diskusií s expertmi aj B2B stretnutia a séria krátkych prezentácii ‚pitch session‘ 11 inovatívnych slovenských firiem pôsobiacich v kozmickom sektore. Najúspešnejšie z prezentujúcich spoločností budú mať následne možnosť prerokovať možnú spoluprácu na B2B rokovaniach s predstaviteľmi Thales Alenia Space. Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v zastúpení senior konzultantmi agentúry Otom Pisoňom a Michalom Brichtom v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Paríži.

Okrem Thales Alenia Space sú partnermi podujatia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied, Univerzitný vedecký park TECHNICOM TUKE a Žilinská univerzita.