Reinforcement Learning part of AI

Dňa 22. januára 2020 bol organizovaný v priestoroch UVP TECHNICOM Slovak AI Meetup seminár na tému „Reinforcement Learniing part of AI“. Seminár viedol prof. Ing. Peter Sinčak, PhD. a prezentujúcimi v rámci seminára boli J. Magyar, MSc. a Lukaš Hruška, MSc. Záznam zo seminára je dostupný na: https://archiv.nti.sk?561683XH1KN3S027

Viac info o Slovak Artificial Intelligence Meetup vid na: https://www.meetup.com/Slovak-Artificial-Intelligence-Meetup/.