apr 26, 2023 | Aktuality EEN, Udialo sa (UVP)

Seminár „Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni“

Dňa 26.4.2023 sa v priestoroch UVP Technicom uskutočnil seminár „Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni, ktorého hlavnými organizátormi boli Slovenský plastikársky klaster a členovia Enterprise Europe Network – Košická regionálna komora SOPK a UVP Technicom.

Seminár otvorila Alena Poláková (Enterprise Europe Network pri UVP Technicom), ktorá zúčastneným predstavila služby siete Enterprise Europe Network.  PhDr. Katarína Ikrényiová, výkonná riaditeľka Slovenského plastikárskeho klastra, prezentovala význam partnerstva v oblasti metrológie a dôležitosť vytvárania iniciatívy na úrovni EÚ. Následne zástupcovia spoločnosti Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. predstavili tému Inovatívnych technológií v oblasti automatizácie a inline merania. Odborníci oboznámili účastníkov, ktorými boli nielen podnikatelia ale aj skupina študentov, s novou jedinečnou technológiou 3D skenovania, metodikou vysokopresného a nedeštruktívneho CT merania, poskytli informácie o analýzach porozity, vlákien a defektoskopie.

Počas seminára prebiehali praktické ukážky meraní a ukážky technologických noviniek, ktoré zároveň vytvárali priestor pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok zúčastnených.