UVP TECHNICOM, streda 30. január 2019. Britská obchodná komora v Slovenskej republike v spolupráci s KPMG a UVP TECHNICOM zorganizovala v priestoroch UVP Technicom v Košiciach seminár o štátnej pomoci pre nové investície v Slovenskej republike a novoročný networkingový večierok za účasti viac ako 75 zástupcov firiem, verejnej správy a akadémie.

V rámci seminára vystúpil 2. štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Rastislav Chovanec, ktorí hovoril o aktuálnej legislatíve a podmienkach pre získanie štátnej pomoci pre investície. Oto Pisoň, Senior Konzultant Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) predstavil Inovačné služby SARIO a Frank Stephan Hardth, CFO spoločnosti T-Systems Slovakia, uviedol prípadovú štúdiu získania štátnej pomoci spoločnosťou T-Systems Slovakia a jej vplyvu na rozvoj biznisu a regiónu.

Na novoročnom večierku, ktorý sa konal po ukončení seminára, zástupcovia Britskej obchodnej komory v úvode prezentovali aktivity a činnosť komory v minulom roku a taktiež aj plány na nový rok. Boli taktiež predstavení nový členovia  komory: Technická univerzita v Košiciach (UVP Technicom), investičná platforma Crowdberry, digitálna marketingová agentúra Volis International, medzinárodná asociácia, International Association for Credit Directors and Professionals. Novým členom komory sa stal aj Združenie Košice IT Valley.

Viac informácií o aktivitách Britskej obchodnej komory nájdete na britcham.sk