(22/08/2019) Pri debate za okrúhlym stolom sa stretli zástupcovia SR v expertných skupinách v Bruseli, zástupcovia TUKE, UPJŠ, Slovenskej akadémie vied, vedci roka, zástupcovia Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), Národnej vodíkovej asociácie NVAS), šéfovia inovácií a stratégie veľkých priemyselných hráčov (Eustream a.s., SPP-distribúcia a.s., Matador group a.s., US Steel) a strategickí poradcovia za Košický samosprávny kraj, aby si vzájomne vymenili informácie pre tvorbu spoločných akčných plánov v súvislosti s prioritou Európskej komisie pri dekarbonizácii priemyslu s výhľadom na bezuhlíkovú stopu v roku 2050.

Na toto neformálne stretnutie bude nadväzovať niekoľko konferencií organizovaných separátne Euroactive, SBaA a NVAS určených nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť. O týchto akciách Vás budeme informovať. Najbližšie to bude Energy Manifest Conference 5.11 v Bratislave.

M. Halama