31. mája a 1. júna sa na Technickej univerzite v Košiciach v priestoroch UVP TECHNICOM uskutočnili dva kurzy RMTechflow, ktoré boli zamerané na komercializáciu výskumu pre rôzne skupiny výskumníkov  a pre zamestnancov transferu technológií.

Záujem o kurzy prejavilo 20 účastníkov, ktorí pochádzali z rôznych verejných, ale aj súkromných inštitúcií.

Výskumníci sa naučili ako analyzovať inovácie z pohľadu trhu a priemyslu nerastných surovín, ako formulovať kľúčové hypotézy o potrebách trhu, ako sa uplatňuje trhovo riadený výskum v priemysle a výskume,  ako identifikovať obchodné príležitosti posúdením súčasných a budúcich potrieb trhu súvisiacich s nerastnými surovinami atď.

Zamestnanci transferu technológií sa dozvedeli o spoločných výzvach a osvedčených postupoch v úlohách, procesoch, nástrojoch a metódach pre kľúčové činnosti vykonávané oddelením pre transfer technológií, o rôznych premenných spojených s transferom technológií v oblasti nerastných surovín, získali informácie o rôznych metódach oceňovania a pochopili stratégiu využívania IP.

Súčasťou kurzov boli aj interaktívne diskusie a praktické úlohy. Na konci kurzu získali všetci zúčastnení certifikát o účasti.

Kurzy boli organizované Hub centrom v Košiciach, ktoré funguje pod EIT RawMaterials (TUKE).