On-line workshop, organizovaný v angličtine na tému manažment risku v organizácií ako súčasť akceleračného programu startupov v Startup centre TUKE po prvý krát.

Účastníci sa mali možnosť oboznámiť s tým, čo to vlastné riziká sú, a ako ich je možné vnímať raz ako ohrozenie a inokedy ako príležitosť, ale tiež aj ako rozpoznať potenciálne neisté udalosti. Nasledovne ako ich zapísať a určiť kto je za rizika zodpovedný.

Lektor na príkladoch ukázal ako riziká identifikovať, ohodnotiť ich závažnosť aj finančné dopady alebo ako navrhnúť a implementovať proaktívne prístupy k riadeniu rizík.

 

Lektor: Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY(www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Butterfly Effect a Digital League.