Sme veľmi radi, že sme dostali možnosť zúčastniť sa informačného seminára “Regióny a mestá na ceste k inováciám”, ktorý 20. júna zorganizovalo Regionálne centrum Košice, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Košice IT Valley.

Cieľom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce a komunikácie MIRRI SR so samosprávou a socioekonomickými partnermi v regióne východného Slovenska k problematike smart miest a regiónov. Podujatie bolo zároveň priestorom predstaviť v regióne agendu smart miest v rámci Programu Slovensko, pri príležitosti vydania Akčného plánu Inteligentných miest a regiónov.

Náš EDIH CASSOVIUM je jediný na Slovensku so sídlom v našom regióne a ponúka pomoc v oblasti digitálnych a smart riešení pre samosprávu a organizácie. Za EDIH sa seminára zúčastnili Miroslav Michalko (FEI TUKE) a Viliam Fedák (UVP TECHNICOM), ktorí prezentovali prínosy živých laboratórií (Living Labs) v koncepcii inteligentných miest a príklady konkrétnych možností pre overovanie a testovanie digitálnych technológií ponúkaných našim EDIH CASSOVIUM.

Seminár ukázal mnoho nápaditých, moderných a transformačných myšlienok a podnetov smerom k inteligentným mestám a regiónom.

EDIH CASSOVIUM

EDIH CASSOVIUM (EDCASS) je súčasťou siete európskych centier pre podporu digitálnych inovácií (angl. European Digital Innovation Hubs, EDIH). Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) podporuje vytvorenie európskej siete EDIH, zloženej z približne 200 centier pokrývajúcich všetky regióny EÚ. Na Slovensku bolo vybratých 5 centier, ktoré tvoria konzorciá renomovaných inštitúcií s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvorí Technická univerzita v Košiciach (koordinátor), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley

Projekt EDIH CASSOVIUM je podporený z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti.

Ďalšie informácie o projekte: www.edihcassovium.sk