Hoci všetky slovenské regióny rastú, sú stále pod priemerom EÚ vo financovaní výskumu a vývoja. V počte výskumníkov si celkom dobre vedie Bratislava, kým ostatné slovenské regióny prepadli.

Prezentuje to najnovšia Regionálna ročenka 2018 Eurostatu, ktorá bola vydaná v septembri 2018. Informuje o regionálnych politikách, prioritách Európskej komisie a poskytuje štatistické údaje o obyvateľstve, zdravotníctve, vzdelávaní a odbornej príprave, pracovných trhoch, hospodárstve, podnikaní, výskume a inováciách, digitálnej ekonomike a spoločnosti, cestovnom ruchu, doprave a poľnohospodárstve.

Špecifická časť dát sa venuje intenzite financovanie do výskumu a vývoja. Všetky nižšie dáta sú za rok 2015, ktorý je posledný, ktorý obsahuje spracované štatistiky na regionálnej úrovni.

Top 5 európskych regiónov:

 

Výsledky slovenských regiónov (v zátvorke je poradie z 285 hodnotených európskych regiónov, percentuálny podiel intenzity VV z HDP a percentuálny nárast 2005-2015):

 • Bratislavský kraj (84; 1,84%; +0,98%)
 • Západné Slovensko (200; 0,88%; +0,44%)
 • Stredné Slovensko (161; 1,16%; 0,86%)
 • Východné Slovensko (221; 0,75%; +0,48)

počte výskumníkov sa Bratislava umiestnila na 7 mieste. Nižšie nájdete Top 10 európskych regiónov podľa počtu pracovníkov vo výskume a vývoji (ako % z celkovej zamestnanosti za rok 2015):

 1. Inner London – West (5,10%)
 2. Prov. Brabant Wallon (2,80%)
 3. Hovedstaden (2,79%)
 4. Trøndelag (2,29%)
 5. Helsinki-Uusimaa (2,24%)
 6. Stuttgart (2,18%)
 7. Bratislavský kraj (2,16%)
 8. Praha (2,13%)
 9. Braunschweig (2,05%)
 10. Prov. Vlaams-Brabant (2,04%)

Ostatné slovenské regióny sa umiestnili nasledovne:

 • Západné Slovensko (0,34%; 214. miesto)
 • Stredné Slovensko (0,34%; 215. miesto)
 • Východné Slovensko (0,40%; 200. miesto)

V počte osôb zamestnaných v oblasti vedy a technológií (ako podiel z ekonomicky aktívnej populácie, 2017) vedie jednoznačne Londýn. Praha je na 13. mieste a Bratislava na 22. mieste. Západné Slovensko je na 254., Stredné Slovensko na 263. a Východné Slovensko na 272. mieste.

Tu je top 10:

 1. Inner London – West (80,8%)
 2. Inner London – East (71,7%)
 3. Outer London – South (66,4%)
 4. Oslo og Akershus (66,3%)
 5. Prov. Brabant Wallon (66,2%)
 6. Stockholm (64,9%)
 7. Zürich (64,1%)
 8. Outer London – West and North West (63,3%)
 9. Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire (62,4%)
 10. Prov. Vlaams-Brabant (61,9%)

Poradie za V4 regióny (podiel intenzity VV z HDP):

 1. Praha (2,97%)
 2. JihoVýchod (2,83%)
 3. Strední Cechy (1,89%)
 4. Közép-Magyarország (1,88%)
 5. Bratislavský kraj (1,84%)
 6. Mazowieckie (1,74%)
 7. Dél-Alföld (1,69%)
 8. Jihozápad (1,57%)
 9. Malopolskie (1,49%)
 10. Severovýchod (1,34%)
 11. Podkarpackie (1,29%)
 12. Strední Morava (1,26%)
 13. Moravskoslezsko (1,19%)
 14. Stredné Slovensko (1,16%)
 15. Pomorskie (1,12%)
 16. Észak-Alföld (1,10%)
 17. Lubelskie (1,07%)
 18. Közép-Dunántúl (0,97%)
 19. Západné Slovensko (0,88%)
 20. Dolnoslaskie (0,85%)
 21. Podlaskie (0,76%)
 22. Východné Slovensko (0,75%)
 23. Wielkopolskie (0,74%)
 24. Lódzkie (0,67%)
 25. Slaskie (0,61%)
 26. Swietokrzyskie (0,61%)
 27. Nyugat-Dunántúl (0,58%)
 28. Észak-Magyarország (0,50%)
 29. Kujawsko-Pomorskie (0,46%)
 30. Dél-Dunántúl (0,42%)
 31. Severozápad (0,36%)
 32. Zachodniopomorskie (0,33%)
 33. Opolskie (0,32%)
 34. Warminsko-Mazurskie (0,32%)
 35. Lubuskie (0,22%)

Viac informácií:

Článok prevzatý z: innonews.blog