Dňa 22. januára sa uskutočnilo v priestoroch UVP TECHNICOM pracovné stretnutie riaditeľa UVP s partnermi projektu REFINE (Masters programme in Finance in Armenia and Moldova, https://www.reforming-finance.eu/) z Arménska a Moldavska, ktorý je riešený v rámci programu ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education (lokálnym koordinátorom je EkF TUKE a koordinátorom projektu je University of Applied Sciences BFI Vienna).

Cieľom stretnutia bola diskusia o zdieľaní dobrých skúsenosti z fungovania ekosystému technologického transferu na TUKE na báze UVP TECHNICOM a taktiež diskusia o možnostiach spolupráce v predmetnej oblasti s univerzitami v Arménsku a Moldavsku.