V pondelok 12. decembra sa konala v priestoroch UVP TECHNICOM zaujímavá aktivita „Ranná káva o grantoch pre podnikateľov a startupy“, kde účastníci  mohli získať informácie o aktuálnych výzvach. Vďaka účasti partnerov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sme zistili viac detailov o tom, kto a za akých podmienok môže využiť Inovačné poukážky 3.0 a Kreatívne vouchre. Okrem toho sme sa dozvedeli praktické informácie zo skúseností projektového manažéra UVP Technicom, ktorý má za sebou niekoľko kaskádových projektov. V príspevku uvádzame záznam z podujatia ako aj všetky potrebné prekliky, ktoré sa tam spomínali.

Pozri si záznam z „kávy“ a zisti viac: https://video.nti.sk/rec/?984318WMQO3JYP32

  • 0:00 – 16:00 min. | úvod a 4 veci, ktoré si všímať na výzvach
  • 16:00 min. | SIEA: Inovačné poukážky 3.0
  • 55:00 min. | SIEA: Kreatívne vouchre
  • 1:14:00 min. | Praktické informácie o kaskádovom financovaní
  • 1:48:30 min. | Rýchly prehľad aktuálnych výziev a záver

Spomenuté odkazy

Potrebujete poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok k spomenutým výzvam a informáciám sa môžeš obrátiť na Enterprise Europe Network UVP Technicom, kde ti radi bezplatne poradia a to aj v prípade hlbších konzultácií – kontakt: een@uvptechnicom.sk.