Ak pripravujete projekt do programu Horizont 2020, alebo ste súčasťou konzorcia, veľmi odporúčam tieto krátke články, ktoré pripravila spoločnosť Enspire Science na základe vlastnej skúsenosti s prípravou množstva návrhov, vrátane ERC.

Pozrite si jednotlivé články (v angličtine):

Tiež tu môžete nájsť sériu článkov o ERC.

Článok prevzatý z innonews.blog | Zdroj: Enspire Science