UVP TECHNICOM v spolupráci so spoločnosťou AT&T a ďalšími partnermi organizovali po prvýkrát v SR v dňoch 26. a 27.10.2018 v priestoroch Univerzitnej knižnice programátorsky maratón, inovatívnu súťaž – tzv. „V4 Hackathon“ – pre študentov (a nielen pre študentov). Na otvorení tejto súťaže  sa okrem manažmentu TUKE na čele s rektorom prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc., zúčastnili aj ďalší významný hostia: župan Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka, zástupkyňa veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR, Natasha Franceschi, generálny riaditeľ spoločnosti AT&T v SR, Gabriel Galgoci a zástupca spoločnosti Cisco Systems – Karol Kniewald.

V priebehu 24 hodín, 21  registrovaných tímov, viac ako 140 zanietených účastníkov – nielen „kóderov“ – riešilo zaujímavé projekty, tematicky zamerané na problematiku internetu vecí, zdravotníctvo a kvalitu života.

Bola to vyčerpávajúca, ale bohatá a plodná 24-hodinová nádielka programovania a riešenia  reálnych problémov, hľadania odpovedí na výzvy moderného života. Tímy hľadali riešenia na báze využitia konceptov internetu vecí, riešili reálne problémy v oblasti zdravotníctva, bývania, trvalej udržateľnosti ale aj inteligentných miest. Pri tom im pomáhala skupina skúsených mentorov – IT expertov, lekárov a manažérov.

Víťazov vyhlásila porota zložená z odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry. Víťazom po 24 hodinovom maratóne sa stal tím „SpaceCode“, na druhom mieste sa umiestnil tím „Ostrov“ a na treťom mieste tím „CheckUp“. Pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny: 6 000 dolárov za prvé miesto, 3 000 za druhé a 1 500 za tretie. Prvé tri víťazné tímy boli navyše zaradené do 6-mesačného akceleračného programu Startup centra v UVP TECHNICOM na TUKE, vďaka čomu budú môcť svoje projektové riešenia pretvoriť do podoby komerčných produktov. Päť najinšpiratívnejších účastníkov – jednotlivcov – získalo možnosť absolvovať aj prestížne školenia v online programe Nanodegree spoločnosti AT&T. Viac informácií o V4 Hackathone je možné nájsť na http://hackyourfuture.eu.